Instrucțiuni de utilizare

cos de fum3Instrucțiuni de utilizare și întreținere a coșurilor de fum

Punere în funcțiune: După montaj se verifică dacă fiecare element s-a montat corespunzător.

Nu produceți șocuri termice la pornirea centralei termice. Acest lucru este dăunător tuturor elementelor din sistemul de încălzire..

După pornirea centralei termice verificați dacă aceasta funcționează la parametrii normali declarate de producător. Dacă constatați vreo neregulă stingeți imediat focul și consultați cu producătorii sistemului de încălzire.

Exploatarea coșului de fum: Coșul de fum corect dimensionat și exploatat evacuează gazele de ardere de la centrala Dvs. termică asigurând împreună cu sistemul de încălzire confortul termic solicitat. Pentru asigurarea funcționării la parametrii normali a coșului de fum respectați următoarele:

– Verificați periodic depunerile de funingine din tubul interior (deschizând dopul de curățare).

– Curățați pereții interiori ai tubului ori de câte ori este nevoie (cel puțin anual la începutul sezonului rece). Curățarea trebuie efectuată de către o firmă specializată sau de către un profesionist. La cazanele pe lemne există cazuri în care se depun cantități mai mari de gudron și funingine în interiorul coșului – acest lucru impune curățarea mai frecventă a coșului. În cazul în care nu aveți acces la pălăria coșului de fum în scopul curățirii ei, se recomandă demontarea acesteia.

– Nu folosiți alt tip de combustibil decât cel prevăzut în cartea tehnică a centralei și cel recomandat pentru tipul coșului de fum(coș Al/Al numai pt. gaz metan, coș In/Al sau In/In pt. combustibil solid sau lichid); nu depozitați materiale inflamabile lângă coș.

– Normele și reglementările în vigoare: PTA 2 2003 și HG 775 din 1998 pct. 5.2.2 și 5.2.3