Coşuri de fum

Catalog – Coșuri de fum, Tuburi și armături

Destinație:

Coșurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere provenite din sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.) și funcționează ca și parte integrantă a instalației de încălzire.

Coșul de fum are o structură tubulară, care constă din două tuburi introduse unul în altul. Tubul interior este din inox rezistent la temperaturi înalte și la acizii corozivi care se formează din condens și funingine, iar exteriorul este din aluminiu sau inox. Spațiul dintre cele două tuburi este umplut cu material termoizolant: vată bazaltică rezistentă la temperaturi până la 400°C. Coșurile noastre nu sunt rezistente la flacăra deschisă, se utilizează doar pentru evacuarea gazelor de ardere.

Amplasare:

Coșul trebuie să depășească coama casei dacă direcția principală a vântului este perpendiculară pe coamă sau cel puțin 1,5m deasupra acoperișului dacă direcția principală a vântului este paralelă cu coama. Atenție! Asigurați-vă de stabilitatea statică a coșului! La amplasarea coșului trebuie avut în vedere că tirajul acestuia este influențat negativ de prezența altor clădiri mai înalte, sau de forme geologice (dealuri, munți etc.) care pot provoca o reducere a tirajului, fapt ce influențează randamentul întregului sistem de încălzire. Coșul trebuie amplasat pe cât posibil pe exteriorul clădirii, la o distanță de minim 100mm. La casele construite din lemn se acordă o mare atenție întregului sistem, astfel încât să se evite orice pericol de incendiu.

A nu se micșora diametrul coșului de fum! Diametrul minim nu poate fi mai mic de diametrul țevii de fum de la cazane.

Montarea coșurilor:

Trebuie avut în vedere stabilitatea statică a coșului, etanșeitatea coșului pentru a evita intrarea aerului „fals” în coș și scăpările de gaze, folosind siliconul termorezistent, livrat împreună cu coșul de fum. Totodată trebuie asigurat scurgerea condensului într-un colector.

Instrucțiuni de montaj:

  1. Fixarea suportului de coș /colierului de fixare de perete prin dibluri. Se pune baza coșului pe suportul de coș și se fixează pe perete cu un colier de fixare.
  2. Montarea elementelor de coș: în funcție de varianta coșului ales.