Coșuri de fum termoizolate din aluminiu

TUBURI DIN ALUMINIU PENTRU CĂPTUȘIREA COȘURILOR DE FUM

Stimate Partener!

Exigența naturală a omului este de a locui într-un apartament, sau într-o casă cu un confort cât mai înalt. În zilele noastre sobele cu cărbuni și cu lemne sunt înlocuite cu instalații de încălzire care funcționează cu gaz, motorină sau cu energie electrică. Aceste mijloace moderne de încălzire ne asigură căldura permanentă în locuință.

În ultimul deceniu, în Europa Occidentală programul de gaz a avansat cu pași mari, iar alimentarea cu gaz a fost introdusă chiar și în cele mai mici localități Pentru evacuarea gazelor apărute în procesul arderii au trebuit să fie realizate coșuri de fum cu o costrucție cât mai adecvată acestui scop, care necesită în mod neapărat căptușirea cu tuburi interioare de bună calitate.

Astăzi, cele mai multe locuințe sunt încălzite cu gaz, iar în urma încălzirii cu gaz am câștigat o experiență foarte mare în fabricarea tuburilor pentru căptușirea coșurilor de fum. A trebuit să facem față pretențiilor apărute, s-au stabilit regulile de bază pe care le respectăm cu strictețe în procesul fabricării tuburilor pentru căptușirea coșurilor de fum, care sunt excelente atât din punctul de vedere al securității, cât și al esteticii.

Tuburile noastre pentru căptușirea coșurilor de fum pot fi folosite în cazul folosirii instalațiilor de încălzire care funcționează cu gaz.

Ca material de bază pentru fabricarea acestor tuburi întrebuințăm benzi din aluminiu nealiat, laminate la rece, ceea ce permite utilizarea produselor noastre în limitele de temperatură cuprinse între 40 °C și +250 °C. Tuburile fabricate cu tehnologia bordurării în spirală sunt etanșe la gaze și din acest motiv corespund extraordinar de bine cerințelor și în cazul folosirii lor drept coșuri de fum la instalațiile de încălzire alimentate cu gaz.

Prin montarea în interiorul coșurilor de fum a tuburilor din aluminiu pentru căptușirea coșurilor se poate evita atât coroziunea coșului, cât și intoxicațiile cu gaze ce pot interveni în cazul încălzirii cu gaze.

Armăturile folosite la montare sunt fabricate la calitatea corespunzătoare tuburilor: sunt etanșe la gaze și executate prin fălțuire, respectiv prin sudare.

Datorită greutății reduse și aspectul estetic, tuburile pentru căptușirea coșurilor de fum sunt întrebuințate și în numeroase alte domenii, cum ar fi de exemplu ca tubulatură de tehnica ventilației în instalațiile pentru condiționarea aerului, în industrie pentru evacuarea gazelor și aburilor, precum și la transportul pneumatic al produselor.

Tipul tuburilor pentru căptușirea coșurilor de fum:

Tuburi flexibile din aluminiu pentru căptușirea coșurilor de fum

Tuburi flexibile din aluminiu pentru căptușirea coșurilor de fum le fabricăm din benzi de aluminiu cu grosimea de 0,2 mm, prin bordurarea spiralată continuă cu falț dublu. Utilajul modern de producție prima dată gofrează banda de aluminiu, proces care asigură tubului flexibilitate și rezistență mare la presiunea coamei iar utilizarea falțului dublu îi conferă etanșeitatea corespunzătoare la gaze.

Tuburile flexibile din aluminiu și din material inoxidabil pentru căptușirea coșurilor de fabricăm în 13 diametre.

Seria dimensiunilor acestui tip este compusă din următoarele diametre nominale (DN): 100,110,120,125,130,150,180,200,225,250,300,315,350 mm.

Prin folosirea tuburilor pentru căptușirea coșurilor, în primul rând se poate împiedica coroziunea pereților coșurilor de fum construite cu material pe bază de silicat, deoarece bioxidul de carbon și anhidrida sulfoasă din produsele de ardere se precipită cu vaporii de apă și atacă pereții coșului. Prin montarea în interior a tubului de căptușire, coșul parțial deteriorat dar corespunzător din punct de vedere static mai poate fi utilizat. Bineînțeles, căptușirea coșului cu tuburi poate fi utilizat. Bineînțeles, căptușirea coșului cu tuburi poate fi executată și concomitent cu construirea sa.

Tuburile flexibile din aluminiu și armăturile corespunzătoare pot fi întrebuințate la căptușirea coșurilor clădirilor de locuit și comunale, dar exclusiv în cazul instalațiilor de încălzire alimentate cu gaz și conectate la întrerupătoare de tiraj (deflectoare)!

Diametrul necesar al tuburilor pentru căptușirea coșurilor trebuie determinat prin dimensionare. Calculele vor fi efectuate conform STAS 3417. Coeficientul de frecare al tubului de căptușire va fi luat în considerare la valoarea de 0,034.

Tabelul dimensiunilor, diametrelor, greutății și secțiunilor transversale ale tuburilor flexibile pentru căptușirea de fum

Grosimea materialului: 0,2 mm

Diametrul nominal (DN)

(mm)

Masa

(kg/ml)

1000,30
1100,34
1200,36
1250,37
1300,38
1500,45
1800,54
2000,60
2250,68
2500,75
3000,90
3151,05
3501.90

 

Tuburi rigide din tablă bordurate în spirală

Tuburi rigide din tablă bordurate în spirală le fabricăm din benzi de aluminiu, cu o bordurare spiralată continuă și aspect modern. Materialul tubului este bandă de aluminiu semidură, cu grosimea de 0,6 mm. Bordurarea spiralată continuă și tehnologia aplicată asigură chiar și în cazul materialului subțire o duritate excelentă, o etanșeitate corespunzătoare și o mare rezistență la presiunea coamei. În primul rând sunt potrivite pentru a fi folosite drept tubulatură la tehnica aerului pentru transportarea aerului până la o diferență de presiune de 1.600 Pa și între limite de temperatură cuprinse între 40°C și +250 °C, sau pentru căptușirea coșurilor de fum (pentru construirea coșurilor de fum izolate termic)

Tuburile le fabricăm în 13 diametre (DN): 100,110,125,120,130,150,180,200,225,250,300,315,350 mm. Pentru construirea coșurilor de fum izolate termic folosim tuburi cu diametre între 100 și 350 mm. În cazul instalațiilor de încălzire alimentate cu gaz și conectate la întrerupătoare de tiraj (deflectoare), drept tub interior poate fi folosit tubul rigid din tablă bordurată în spirală, iar în cazul alimentării cu motorină sau al arzătoarelor de gaz cu suprapresiune, trebuie folosite în exclusivitate tuburile din tablă inoxidabilă.

Tuburile rigide din tablă bordurate în spirală pot fi folosite la aspirarea prafului neabraziv, talașului, gazelor industriale sau aburului, dar mai pot fi utilizate și în agricultură la transportul pe cale pneumatică al produselor. Sunt extraordinar de adecvate pentru extinderea rețelei de conducte de aer, sau la izolarea provizorie antigel a țevilor.

Tabelul dimensiunilor și greutăților tuburilor rigide din tablă bordurate în spirală

Diametrul nominal (DN)

(mm)

Masa

(kg)

1000,74
1100,81
1200,88
1250,92
1300,97
1501,11
1801,30
2001,46
2251,63
2501,92
3002,25
3152,53
3502,80

 

Coșuri de fum termoizolate

Coșul de fum termoizolat este o structură tubulară cu pereți dubli, format din două tuburi din tablă inoxidabilă sau din aluminiu , introduse una în cealaltă. Tubul extern este întotdeauna un tub rigid din tablă bordurată în spirală.

În cazul instalațiilor de încălzire alimentate cu gaz și conectate la întrerupătoare de tiraj (deflectoare), tubul interior este tubul rigid din aluminiu, iar în cazul alimentării cu motorină sau al arzătoarelor de gaz cu suprapresiune, tubul interior este tubul rigid din tablă inoxidabilă și rezistentă la acizi. Spațiul dintre cele două tuburi este umplut cu material termoizolant (vată minerală, vată de sticlă). Capetele structurii tubulare obținute în acest fel sunt prinse, respectiv sunt închise de un element de îmbinare prevăzut cu un material de etanșare refractar. La tubul interior din aluminiu sau din tablă inoxidabilă rezistentă la acizi, doar unul dintre capete (superior sau inferior) este fix și în felul acesta se asigură jocul de dilatare apărut datorită variațiilor de temperatură. Etanșeitatea la gaze pescrisă este asigurată de pasta de silicon termorezistentă cazul tubului interior, iar în cazul tubului exterior (de căptușire) de pasta de silicon universală (- 40°C și +150°C).

Deoarece coșurile de fum termoizolante nu sunt autoportante, acestea trebuiesc sunsținute și asigurate contra balansării din 3 în 3 m. În acest scop fabricăm elemente de prindere (de fixare) conform planului.

Coșurile de fum termoizolate le fabricăm în 13 diametre nominale (DN), la următoarele dimensiuni: 100, 110, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 225, 250, 300, 315, 350 mm. Bineînțeles, fabricăm coșuri de fum termoizolate și cu diametre de peste 350 mm, dar deoarece acest domeniu de mărime se folosește doar la coșurile de fum de la centrale termice, înaintea de efectuarea comenzii este indicat să consultați un specialist.

Coșurile de fum termoizolate pot fi întrebuințate drept coșuri unice sau comune pentru instalațiile de ardere alimentate cu gaz și motorină la clădirile de locuit, comunale, precum și în industrie sau în agricultură. Prin folosirea coșurilor din tablă termoizolate poate fi complet eliminat fenomenul de coroziune manifestate la coșurile tradiționale zidite, pe bază de silicat (mortar), care provoacă atâtea probleme. La coșurile din tablă termoizolate pot fi racordate și instalațiile de încălzire din încăperi de la nivele diferite, dar legate între ele, în cazul în care acestea corespund regulilor de racordare. Cu respectarea condițiilor de mai sus, pot fi utilizate și drept coșuri de rezervă.

În cazul încălzirii cu gaz materialul coșului și al elementelor structurale trebuie să reziste la căldura emisă în cursul arderii și la efectele chimice.

Efectul termic al produsului de ardere în cursul exploatării:

-permanent cel mult 200°C

-în decurs de o oră cel mult 250°C

În cazul în care apariția permanentă a condensului nu poate fi evitat, împotriva efectelor nocive (acid carbinic agresiv) puțul coșului va trebui să fie protejat cu o căptușeală impermeabilă și rezistentă la agenți chimici.

Conform normativului I-13-94, în cazul încălzirii cu gaz, coșurile trebuie să fie căptușite cu tuburi de căptușeală. Printre multe altele, sunt propuse treburile din aluminiu sau din oțel rezistent la acizi.

Acest standard prescrie aluminiul ca material de fabricare al tuburilor și a armăturilor tot în cazul încălzirii cu gaz sau elemente din oțel smălțuit.